Kunst- og uttrykksterapi

 
 

Kunst- og uttrykksterapi (KUT) er en psykoterapeutisk

behandlingsform der forestillingsevnen og kreative skapende

uttrykk kombineres med samtale. Norsk forening for kunst-

og uttrykksterapi (NFKUT) er meldemsorganisasjonen for

kunst- og uttrykksterapeutene i Norge.


NFKUTs formål er å ivareta medlemmenes interesser, utvide kjennskap

til kunst- og uttrykksterapi som metode for menneskelig vekst, medvirke

til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig vis og

utvide kontakt og samarbeide med andre aktuelle organisasjoner.

NFKUT er medlem av Norsk forbund for psykoterapi

www.psykoterapeuter.no


Studenter under utdanning i kunst- og uttrykksmetoder eller andre

interesserte kan søke om henholdsvis student- og støttemedlemskap.

Student- og støttemedlemmer kan dra nytte av de samme fordelene som

hovedmedlemmer, men har ikke stemmerett i foreningens møter og får

ikke medlemskap i NFP.


Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) videre-

utdanner studenter i kunst- og uttrykksmetoder ved Høgskolen i Sørøst

Norge, Campus Drammen. For nærmere informasjon: www.nikut.no