Vi mobiliserer til årsmøte 9.mai!

 
 

Vær med på å bidra til å utvide kjennskapen til kunst- og

uttrykksterapi, samt å skape en forening der vi kan gi hverandre

påfyll, inspirasjon og støtte i vårt daglige virke!I anledning årsmøte 9. mai, har vi en ambisjon om å få samlet så mange som

mulig til et inspirerende treff, der vi så gjerne vil høre mer om hva

medlemmene våre ønsker og trenger av foreningen vår. Vi vil også gjennom

en workshop etter årsmøte samme kveld, få fram alle de ressursene og

fagområder som hver enkelt av oss har, slik at vi kan hente inspirasjon og

faglig påfyll fra hverandre. På den måten kan vi løfte oss fram og ut i verden!!

Den trenger oss!!


Så send gjerne denne linken til noen du kanskje kunne tenke deg kunne bli

medlem: http://www.nfkut.no/nfkut.no/Bli_medlem.html

eller del siden vår på Facebook https://www.facebook.com/Anova2014/

Du trenger ikke være utdannet kunst- og uttrykksterapeut for å være

støttemedlem og bli med i fellesskapet :-)


Informasjon om årsmøtet

Sted: ègal teater, Munkedamsveien 80A – 0270 Oslo. Et nydelig og

inspirerende sted som passer for foreningen vår. Les mer her:

www.egalteater.no

Tid: Kl.18.00–22.00

Program:

– Årsmøte 2019

– Workshop tema: Hva ønsker vi av KUT – og hvem er vi?

– Enkel mat og hyggelig samvær

Påmelding senest 1. mai til info@kunst-uttrykksterapi.no

Spørsmål rettes til Tone Ingulstad og Kaline Simensen

info@kunst-uttrykksterapi.noNytt styre er på plass

Vi takker det gamle styret for jobben som er gjort de tidligere årene og for alt

frivillig arbeid for fellesskapet! Avtroppende styreleder Anette Lohne Krømke

har gjennom mange år gjort en stor innsats for foreningen. Hun har nå valgt å

overlate roret til Helle Borchgrevink, som er konstituert som ny styreleder.Tone Ingulstad er ny nestleder og arrangementansvarlig. Ellen Moursund har

ansvar for regnskapet. Lilly Raknes fortsetter fra tidligere og er ansvarlig for

marked og kommunikasjon. Kaline Simensen er nytt styremedlem.

Konstituering av styret gjelder fram til neste årsmøte 2019.

Vi ønsker å bli en forening som engasjere og inspirerer. Hva trenger du

av NFKUT? Ønsker du å bidra inn med noe, slik at NFKUT kan gi deg og

andre medlemmer det de har behov for? Vi er takknemlige for

innspill og bidrag! Ta kontakt med oss på info@kunst-uttrykksterapi.no.


Visjons- og inspirasjonsseminar 26. februar

NFP inviterer til en utforskende workshop som blir starten på utformingen av

NFPs neste psykoterapikonferanse høsten 2020. Har du tanker, visjoner og

ideer om hvordan en konferanse kan se ut for oss psykoterapeuter?

Hva ønsker vi og hvilke behov har vi framover? For våre klienter, som fagmiljø

og som terapeuter? Velkommen til idémyldring! Les mer her:

20190126 Visjons og inspirasjonsseminar invitasjon fra NFP.pdf

Påmelding til post@vekst1.no innen 20.2

 

Kunst- og uttrykksterapi (KUT) er en

psykoterapeutisk behandlingsform der

forestillingsevnen og kreative skapende

uttrykk kombineres med samtale. Norsk

forening for kunst- og uttrykksterapi (NFKUT)

er meldemsorganisasjonen for kunst- og

uttrykksterapeutene i Norge.


NFKUTs formål er å ivareta medlemmenes

interesser, utvide kjennskap til kunst- og

uttrykksterapi som metode for menneskelig

vekst, medvirke til at foreningens medlemmer

utøver sin virksomhet på forsvarlig vis og

utvide kontakt og samarbeide med andre

aktuelle organisasjoner. NFKUT er medlem

av Norsk forbund for psykoterapi

www.psykoterapeuter.no


Studenter under utdanning i kunst- og

uttrykksmetoder eller andre interesserte kan

søke om henholdsvis student- og støtte-

medlemskap. Student- og støttemedlemmer

kan dra nytte av de samme fordelene som

hovedmedlemmer, men har ikke stemmerett i

foreningens møter og får ikke medlemskap i

NFP.


Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunika-

sjon (NIKUT) videreutdanner studenter i kunst-

og uttrykksmetoder ved Høgskolen i Sørøst

Norge, Campus Drammen. For nærmere

informasjon: www.nikut.no


Vi er på facebook

Er du enda ikke blant de 100 medlemmene i

vår facebookgruppe? Klikk deg inn her:

https://www.facebook.com/Anova2014/


Faktureringsrutiner

Faktura for medlemsavgift ble sendt ut 15.

januar, med forfall 15.2. Denne kontingenten

bidrar til å støtte opp gode aktiviteter i NFKUT,

blant annet et flott årsmøte hvor vi ønsker å

legge planer sammen med medlemmene for

fremtidige behov og aktiviteter for foreningen.


Medlemskategorier

– Hovedmedlemskap med forsikring

(årsavgift kr. 1100,-).

– Hovedmedlemskap uten forsikring

(årsavgift kr. 700,-).

– Studentmedlemskap (årsavgift kr. 450,-).

– Støttemedlemskap (årsavgift kr. 250,-).

Last ned vårt nyhetsbrev her

NFKUT_nyhetsbrev-01_19.pdf