Nytt styre er nå på plass

 
 

Vi takker det gamle styret for jobben som er gjort de tidligere

årene og for alt frivillig arbeid for fellesskapet! Avtroppende

styreleder Anette Lohne Krømke har gjennom mange år gjort

en stor innsats for foreningen. Hun har nå valgt å overlate roret til

Helle Borchgrevink, som er konstituert som ny styreleder.


Tone Ingulstad er ny nestleder og arrangementansvarlig. Ellen Moursund har

ansvar for regnskapet. Lilly Raknes fortsetter fra tidligere og er ansvarlig for

marked og kommunikasjon. Kaline Simensen er nytt styremedlem.

Konstituering av styret gjelder fram til neste årsmøte 2019.Vi ønsker å bli en forening som engasjere og inspirerer. Hva trenger du

av NFKUT? Ønsker du å bidra inn med noe, slik at NFKUT kan gi deg og

andre medlemmer det de har behov for? Vi er takknemlige for

innspill og bidrag! Ta kontakt med oss på info@kunst-uttrykksterapi.no.


Faktureringsrutiner

  1. 15.januar 2019 vil du pr. e-post motta faktura på kr. 1100,- for medlems-

avgiften 2019. Dette beløpet dekker hovedmedlemskap med forsikring. Ta

kontakt med oss på info@kunst-uttrykksterapi.no i god tid før, hvis du ikke

lenger ønsker å være medlem av foreningen eller om du ønsker et annet type

medlemsskap enn dette. De andre kategorienen er: – Hovedmedlemskap

uten forsikring (årsavgift kr. 700,-). – Studentmedlemskap (årsavgift kr. 450,-).

– Støttemedlemskap (årsavgift kr. 250,-).


Visjons- og inspirasjonsseminar 26. februar

NFP inviterer til en utforskende workshop som blir starten på utformingen av

NFPs neste psykoterapikonferanse høsten 2020. Har du tanker, visjoner og

ideer om hvordan en konferanse kan se ut for oss psykoterapeuter?

Hva ønsker vi og hvilke behov har vi framover? For våre klienter, som fagmiljø

og som terapeuter? Velkommen til idémyldring! Les mer her:

20190126 Visjons og inspirasjonsseminar invitasjon fra NFP.pdf

Påmelding til post@vekst1.no innen 20.2


Årsmøte 9. mai

Sett av datoen til neste årsmøte allerede nå! Vi ønsker gamle og nye

medlemmer hjertelig velkommen. I mellomtiden ønsker vi deg en riktig

god jul og et kreativt nytt år!


Vi er på facebook

Er du enda ikke blant de 100 medlemmene i vår facebookgruppe?

Klikk deg inn her: https://www.facebook.com/Anova2014/

 

Last ned vårt nyhetsbrev her

NFKUT_nyhetsbrev-14.12.18NY.pdf

Kunst- og uttrykksterapi (KUT) er en

psykoterapeutisk behandlingsform der

forestillingsevnen og kreative skapende

uttrykk kombineres med samtale. Norsk

forening for kunst- og uttrykksterapi (NFKUT)

er meldemsorganisasjonen for kunst- og

uttrykksterapeutene i Norge.


NFKUTs formål er å ivareta medlemmenes

interesser, utvide kjennskap til kunst- og

uttrykksterapi som metode for menneskelig

vekst, medvirke til at foreningens medlemmer

utøver sin virksomhet på forsvarlig vis og

utvide kontakt og samarbeide med andre

aktuelle organisasjoner. NFKUT er medlem

av Norsk forbund for psykoterapi

www.psykoterapeuter.no


Studenter under utdanning i kunst- og

uttrykksmetoder eller andre interesserte kan

søke om henholdsvis student- og støtte-

medlemskap. Student- og støttemedlemmer

kan dra nytte av de samme fordelene som

hovedmedlemmer, men har ikke stemmerett i

foreningens møter og får ikke medlemskap i

NFP.


Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunika-

sjon (NIKUT) videreutdanner studenter i kunst-

og uttrykksmetoder ved Høgskolen i Sørøst

Norge, Campus Drammen. For nærmere

informasjon: www.nikut.no